แก๊งใหญ่แวะพักที่ บ้านสนันดา  ก่อนไปต่อที่ อช.ช่องเย็น “วันพ่อ 5 ธ.ค.54